Southwest Perystyle

 

Previous | Home | NextParthenon, the southwest end.

Also see: the Parthenon