Previous | Home | NextMetropoiitan Kouros

Marble, life size (1.84 m), c. 600-590 BCE
(Metropolitan Museum of Art, New York)

 

Metropoiitan Kouros (Detail)