Poseidon Apollo & Artemis

Previous | Home | NextEast Parthenon frieze, slab VI.
Group of gods seated.

Marble, (Acropolis Museum)